De auteurs

Marcel van Silfhout, onderzoeksjournalist en Andries van den Berg, vakbondsman, beantwoorden 5 vragen over De Ontsporing.

Over De Ontsporing gesproken….

Waarom schreven jullie een boek over het Fyradrama?

Toen de Fyra vorig jaar van het spoor werd gehaald, wees iedereen naar de NS en AnsaldoBreda, de Italiaanse treinenbouwer. Wij hadden het vermoeden dat de oorzaak van de ontsporing veel te maken had met de periode voordat de treinen besteld werden. In 2001 sleepte de NS de vergunning om de hogesnelheidstrein te rijden binnen. In de jaren daarna maakten het ministerie en de NS voortdurend ruzie over de HSL. Wij wilden weten wat er was misgegaan.

Met wie hebben jullie gesproken?

Met meer dan veertig mensen: NS-directeuren, ambtenaren en consultants die de onderhandelingen deden, machinisten en de monteurs die de Fyra’s moesten oplappen. Omdat velen van hen nog moeten worden verhoord in de parlementaire enquête, hebben we met onze bronnen afgesproken dat we niemand direct citeren. Zij vonden het niet netjes om voor de enquête al openlijke uitspraken te doen. Wij hebben niemand onder ede kunnen interviewen onder de brandende lampen van de tv-camera’s. Maar juist daardoor voelde iedereen zich bij ons veel vrijer, we spraken zeg maar meer met de benen op tafel.

En, hebben jullie de oorzaak ook gevonden?

We zijn niet op zoek gegaan naar de hoofdschuldige, maar hebben een reconstructie gemaakt van wat er is gebeurd. Dat was een flinke speurtocht, eigenlijk is het hele HSL-drama nog veel erger dan we van te voren hadden durven denken. De pijn en boosheid bij de betrokkenen zit nog heel diep. Het gekke is dat de hoofdrolspelers elkaar nooit meer hebben gesproken. Ze zijn nog steeds boos op elkaar. Door in de keukens van beide partijen te kijken, kregen we een compleet beeld. Als je ons boek leest, dan snap je uiteindelijk heel goed hoe het kwam dat de koks met elkaar een brouwsel maakten dat haast wel tot een brakke trein moest leiden.

Hebben jullie geheimen ontdekt?

Een heleboel zelfs. Ons boek staat er vol mee.

Wat is jullie belangrijkste conclusie?

Dat het kabinet destijds nooit de beslissing had moeten nemen om de HSL openbaar aan te besteden. We hadden veel eerder en veel betere treinen op de HSL kunnen hebben als iedereen een beetje minder eigenwijs was geweest en beter naar elkaar had geluisterd.