Botsende ego’s en verkeerde wissels

EA-1176Dit voorjaar begint de parlementaire enquête naar het ontsporen van de Fyra. Nooit eerder is zo’n enquête voorafgegaan door een boek dat alle achtergronden belicht. Voor De Ontsporing zijn tientallen oud-NS-directeuren, topambtenaren en politici geïnterviewd die dit voorjaar door de enquêtecommissie worden verhoord. Dit boek is een meeslepende en ontluisterende reconstructie van het treindrama op de Hogesnelheidslijn-Zuid.
De presentatie van De Ontsporing leidde tot veel nieuws op radio en televisie en in vrijwel alle landelijke en regionale kranten. De auteurs komen medio februari/maart 2015 met nieuwe onthullingen.

Onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout en vakbondsman Andries van den Berg vonden geheime notities die nieuw licht werpen op de oorzaken van het debacle. De auteurs ontrafelen hoe botsende ego’s, financiële hoogmoed, wanprestatie en de worsteling van de NS met de Haagse privatiseringspolitiek resulteerden in een bijna onvermijdelijke mislukking. De hoge-snelheidslijn kostte onze schatkist ruim zeven miljard euro en nog hebben we geen snelle treinen.